Per'fid [pär'fi’ð] (fransk perfide latin per'fidus troløs, af 'fides tro, tillid; egentlig: som svigter éns tillid) troløs, falsk; om påstand, beskyldning: bevidst fordrejet.